Sisäiset ohjelmat / Internal software
WebRopol - Lukukausipalautteet / semester feedback

Aineistot / Data

Käytössä olevat aineistot / Available data :

Syyslukukausi / autumn semester 2019 , Kevätlukukausi / spring semester 2019 , Syyslukukausi / autumn semester 2018Koulutusohjelma ja lukukausi / Degree Programme and Semester
Tulokset / Results

Agrologikoulutus

Nro
Kysymys / Question
KO ka
KO
Vast. lkm
AMK ka
AMK
Vast. lkm

1
Ryhmäni Moodle-työtilan käytettävyys oli hyvä.
6.78
9
5.37
651
2
Kirjasto- ja tietopalvelut tukivat oppimistani.
4.11
9
4.96
651
3
Tarvittaessa ohjausta oli saatavilla.
6.56
9
5.07
651
4
Sain lukukauden aikana riittävästi palautetta osaamiseni kehittymisestä.
5.67
9
4.16
651
5
Saavutin osaamistavoitteeni.
5.67
9
5.12
651
6
Opiskelijan antamaa välipalautetta hyödynnettiin lukukauden aikana.
4.44
9
4.06
651

Kuvaaja / Chart